IV edycja PASE Young Learners!

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że 30 stycznia 2017 r. rozpoczęliśmy rejestrację uczestników IV edycji konferencji PASE Young Learners.

Chcielibyśmy poinformować, że w tym roku oferujemy atrakcyjne zniżki przy wczesnej rejestracji uczestników, która potrwa do 28 lutego. Dodatkowo, mamy przyjemność poinformować Państwa, że przygotowaliśmy ofertę specjalną z myślą o rejestracjach grup uczestników powyżej 15 osób.

Ideą konferencji PASE Young Learners jest wyjście naprzeciw, zgłaszanym wielokrotnie nam potrzebom związanym z pogłębianiem Państwa wiedzy na temat nauczania najmłodszych podopiecznych, kierując się potrzebami nauczycieli oraz lektorów języków obcych uczących przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych.

Naszym celem jest przygotowanie uczestników konferencji do wypełniania różnorodnych ról związanych z uczeniem dzieci oraz zwiększaniem Państwa kompetencji o wiedzę i umiejętności psychologiczne i interpersonalne niezbędne do odniesienia sukcesu w klasie, jak i całym życiu zawodowym.