Blog

Barbara Skrok o uczniu “słabym”

Barbara Skrok – jedna z prelegentek VI edycji konferencji PASE Young Learners rozprawia się z mitem nt. “ucznia słabego”.

Barbara Skrok

Barbara Skrok

nauczyciel / metodyk / egzaminator

Wokół zagadnienia „ucznia słabego” krąży wiele mitów. Jeden z nich mówi, że jeśli dziecko źle się uczy, to na pewno ma dysleksję. Faktem jest, że dużą grupę dzieci z niepowodzeniami szkolnymi stanowią dyslektycy ale przyczyny niepowodzeń szkolnych mogą być różne: wady zmysłów, upośledzenie umysłowe, zaniedbanie środowiskowe, dysfunkcje rozwojowe, lenistwo, brak motywacji, niesystematyczność, wagary. Dopiero, gdy uda nam się wyeliminować wszelkie niespecyficzne trudności, a dziecko nadal ma kłopoty z czytaniem i pisaniem powinniśmy skierować go do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na badania. Tam zostanie stwierdzona jego dysfunkcja.
Nie zapominajmy, że niepowodzenia szkolne – to proces. One nie pojawiają się z dnia na dzień. Zanim pojawią się złe oceny są jeszcze dwie powoli rozwijające się fazy, w których możemy zauważyć niezadowolenie ucznia, niechęć do przedmiotu/ szkoły, złe zachowanie, kłamstwa, wagary, pogłębianie braków, apatia.
Każdy przypadek niepowodzenia szkolnego ma sobie tylko właściwą biografię i wymaga adekwatnego traktowania. Dlatego wyznacznikiem niepowodzenia powinna być baczna obserwacja ucznia a nie dopiero liczne oceny niedostateczne.

 

Barbara Skrok