Blog

e-Kongres Językowy PASE 2021

Jak dołączyć do grona prelegentów e-Kongresu Językowego PASE?

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w czasie e-Kongresu Językowego PASE pt.: LEADERSHIP IN LANGUAGE EDUCATION. For a better future of our students, teachers, and schools, który odbędzie się on-PASE-line 8 maja 2021 r. 

e-Kongres jest największym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie PASE. Tematem tegorocznego e-Kongresu jest efektywne przywództwo w edukacji językowej, które gwarantuje realizację celów kształcenia oraz sukces edukacyjny i komunikacyjny uczniów.

  • Zgłoszenia przyjmujemy w formie formularza elektronicznego do dnia 20 lutego 2021 r.
  • Informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie wysłana do dnia 1 marca 2021 r. na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
  • e-Kongres PASE w roku 2021 odbędzie się on-line. Organizatorzy zapewniają szkolenie z obsługi platformy konferencyjnej oraz wsparcie techniczne w czasie wystąpienia.
  • Czas każdej sesji – 45 minut.
  • Wszyscy mówcy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji oraz dostęp do wszystkich innych sesji oraz ich nagrań za darmo.

KLIKNIJ TUTAJ aby się zgłosić.