O konferencji

Dowiedz się więcej o konferencji Young Learners

Cel

Celem konferencji Young Learners jest zaprezentowanie najnowszych trendów w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi kognitywnego, senso-motorycznego i psychicznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem tych  aspektów, które mają bezpośredni wpływ na naukę języków obcych. Prelegenci, wśród których znajdują się specjaliści z dziedziny nauczania języków obcych i pracy z dziećmi, przedstawią również nowoczesne metody i praktyczne przykłady pracy z uczniami na zajęciach językowych i opowiedzą, jak motywować dzieci do nauki języków obcych oraz poruszą zagadnienia związane z faktami i mitami o edukacji językowej dzieci.

W programie

merytoryczne sesje wykładowe

lekcje pokazowe

praktyczne sesje warsztatowe

stoliki eksperckie

Odbiorcy

Do udziału w konferencji zapraszamy:

  • nauczycieli wszystkich języków obcych pracujących w przedszkolu oraz szkole podstawowej,
  • osoby, które mają zamiar rozpocząć pracę z dziećmi,
  • studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela języka obcego,
  • dyrektorów szkół i przedszkoli pragnących zapewnić wysoką jakość nauczania języków obcych w swoich placówkach
  • rodziców zaangażowanych w edukację językową dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu IV edycji konferencji Young Learners PASE, która odbyła się w 2017 roku.

Konferencja to także

  • możliwość indywidualnych konsultacji z prelegentami podczas tzw. stolików eksperckich,
  • forum pozytywnych spotkań,
  • możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami różnych języków,
  • szansa zdobycia nowej i pogłębienia już posiadanej wiedzy,
  • okazja, by zapoznać się z nowościami wydawniczymi.

Do konferencji pozostało...