Organizator

Dowiedz się więcej o organizatorze konferencji Young Learners

O PASE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu:

ułatwienie wszystkim, którzy chcą się uczyć języków obcych wybór profesjonalnej szkoły językowej,

wspieranie szkół językowych w osiąganiu wysokich standardów nauczania,

umożliwianie wymiany doświadczeń lektorów i kadry administrującej szkołami językowymi,

inicjowanie i wspieranie dyskusji, ważnych dla całego środowiska działań oraz wspólnych przedsięwzięć.

Znak jakości PASE

W 1993 Stowarzyszenie PASE utworzyło system inspekcji i akredytacji szkół językowych.

Instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy nauczania języków obcych, przyznajemy znak jakości PASE. Inspektorat PASE jest złożony z doświadczonych metodyków i menedżerów akademickich z różnych miast Polski. Nasi inspektorzy wiedzą jak sprawdzić metody i warunki nauczania w szkole językowej, a także sposób zarządzania placówką, który również wpływa na standard usług świadczonych słuchaczom. Inspektorzy obserwują prowadzone zajęcia, mają dostęp do dokumentacji szkoły, przeprowadzają wywiady z lektorami i z kadrą zarządzającą. Warto kierować się opinią tych, którzy ocenie szkoły poświęcili naprawdę dużo czasu.

Zanim wybierzesz szkołę językową, sprawdź, czy znajduje się ona na liście szkół rekomendowanych przez PASE.