dr Anna Kozioł

dr Anna Kozioł

dr Anna Kozioł

CKE

BIOS

Dr Anna Kozioł, ekspert Wydziału Języków Obcych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie zajmuje się egzaminem ósmoklasisty z j. angielskiego. Nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego na różnych etapach edukacyjnych (od 1 etapu edukacyjnego do szkolnictwa wyższego). Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Opolskim, kierunek filologia anielska, gdzie obroniła pracę magisterską dotyczącą postrzegania czytania, roli płci i ich wpływu na osiągniętą kompetencję czytania w języku polskim i angielskim. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała, kontynuując pracę naukową na studiach doktoranckich.
W 2017 r. obroniła rozprawę doktorską poświęconą wzajemnej relacji środowiska szkolnego, pozycji społecznej ucznia oraz czynników indywidualnych w kontekście nauki języka obcego na przykładzie uczniów trzecich klas gimnazjalnych. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się: zagadnienie płci w kontekście edukacyjnym, czynniki psychologiczne i społeczne oraz organizacja polskiego systemu edukacji jako determinatory efektów nauki języka obcego w szkolnictwie publicznym.
Autorka trzech artykułów opublikowanych jako rozdziały w monografiach, w których odnosi się do wspomnianych zagadnień jak również do roli nowych mediów w życiu nastolatków i w procesie edukacyjnym. Prelegent na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, gdzie prezentowała wyniki swoich badań i refleksji naukowych; uczestnik wielu kursów i szkoleń poświęconych metodologii nauczania j. angielskiego w kraju i za granicą.
Prywatnie członek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Żędowicach, działa w zespole pozyskującym środki na działalność statutową stowarzyszenia z EFS, uczestniczy w realizacji dofinansowanych projektów na każdym z etapów od aplikacji poprzez wdrożenie aż do zakończenia i podsumowania.

W PROGRAMIE

16.10 – 16.55 | Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego – diabeł tkwi nie tylko w szczególe