Irena Grabarczyk

Irena Grabarczyk

Irena Grabarczyk

BIOS

BIOS

Nauczycielka języka angielskiego dzieci z wieloletnim doświadczeniem. Specjalistka do spraw wczesnej edukacji językowej w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Absolwentka programu ‘Teaching English to Young Learners’ w  University of Oregon w ramach E-Teacher Scholarship Program (U.S. Department of  State). Warszawska koordynatorka programu edukacji globalnej dla nastolatków Global Scholars (Global Cities by Bloomberg Philanthropies). Prowadzi warsztaty z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III SP. Jest absolwentką grafiki i swoje artystyczne pasje wykorzystuje również w  nauczaniu języka i  podczas prowadzonych przez siebie form doskonalenia dla nauczycieli. W kręgu jej zainteresowań zawodowych leżą takie zagadnienia, jak rozwijanie kreatywności, kompetencji społecznych i  kulturowych oraz umiejętności krytycznego myślenia uczniów.

ABSTRACT

Tea with the Queen – czyli świadome wprowadzanie treści kulturowych podczas lekcji języka obcego

Tak zwana „kulturówka” to dla wielu lektorów pracujących z dziećmi sposób na uatrakcyjnienie zajęć. Wprowadzanie elementów kultury kraju nauczanego języka z  pewnością budzi zaciekawienie uczniów i sprawia, że dzieci chętnie angażują się w aktywności językowe. Ale dlaczego tak się dzieje i czy to jedyny atut „przemycania” treści kulturowych na lekcji języka obcego? Podczas sesji zastanowimy się nad tym, dlaczego kontekst kulturowy powinien być ważnym elementem nauczania języka obcego. Wspólnie przetestujemy też metody, które pozwolą nie tylko przybliżyć małym słuchaczom świat tytułowej Królowej, ale i  będą krokiem w kierunku  poznania świata w szerszym rozumieniu.