Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

BIOS

BIOS

Magister psycholog z dużym stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej i klinicznej, wykłada psychologię społeczną. Z jej metod badań dojrzałości szkolnej korzysta wielu nauczycieli z całej Polski.

ABSTRACT

Właściwości dzieci przedszkolnych a nauka języka angielskiego

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju. Dzieci rozwijają się fizycznie, ruchowo, psychicznie i społecznie przygotowując się do systematycznej nauki szkolnej. Szybko rozwija się  język, myślenie, zainteresowania, szczególnie nowymi dla dzieci treściami i sposobami porozumiewania się. W wystąpieniu przedstawione będą nie tylko właściwości i podstawowa aktywność dzieci – zabawa, ale także sposoby jej wykorzystywania do efektywnej nauki języka angielskiego. Znajomość właściwości wiekowych przedszkolaków ułatwi przygotowywanie zajęć, wzbudzi ciekawość dzieci, a ich możliwości, szczególnie w rozwoju mowy, ułatwią opanowanie akcentu, melodyki i zwrotów angielskich.