dr Urszula Kropaczewska

Urszula Kropaczewska

dr Urszula Kropaczewska

IATEFL Poland

BIOS

BIOS

Urszula Kropaczewska jest nauczycielką, wykładowczynią, trenerką. Od ponad dwudziestu lat naucza języka angielskiego, wśród jej uczniów są trzyletnie dzieci, jak i seniorzy. Od ponad piętnastu lat uczy jak uczyć, przekazując swoją wiedzę zarówno studentom kierunków nauczycielskich, jak i nauczycielom na studiach podyplomowych. Szczególnie interesuje się nauczaniem języka obcego w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej i od wielu lat dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc różnorodne warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli na terenie całej Polski. Jest bardzo zaangażowana w nagrywanie własnych zajęć z uczniami i przeprowadzanie Live lessons (np. w trakcie konferencji IATEFL) umożliwiających zaprezentowanie nauczycielom teorii w praktyce. Jest koordynatorem Young Learners SIG for IATEFL Poland. Prowadzi bloga i własną stronę internetową.

ABSTRACT

Specjalne potrzeby edukacyjne

W trakcie wykładu podam definicje specjalnych (indywidualnych) potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, które nauczyciele powinni brać pod uwagę przygotowując zestawy ćwiczeń i gier na zajęcia. Podam podział potrzeb i zaproponuję gry i zabawy zaspokajające te potrzeby.