Witold Machlarz

Witold Machlarz

Witold Machlarz

PASE

BIOS

BIOS

Nauczyciel i lektor języka angielskiego z 25-letnim stażem. Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik licznych studiów podyplomowych i programów rozwojowych z zarządzania, psychologii, coachingu i rozwoju osobistego. Założyciel oraz dyrektor zarządzający Szkoły Języków ENGLISH COLLEGE. Trener w firmie szkoleniowo-doradczej HUMAN EXCELLENCE. Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE.

ABSTRACT

Zarządzanie klasą w praktyce – czyli jak zadbać o dyscyplinę pracy i pozytywną atmosferę w klasie

Coraz częściej napotykamy w szkołach problem deficytu uwagi i koncentracji uczniów. Skutkuje to spadkiem motywacji do nauki, brakiem zaangażowania oraz powoduje szereg niepożądanych zachowań, co z kolei znacząco utrudnia prowadzenie zajęć i utrzymanie odpowiedniej atmosfery pracy w klasie.

Aby przeciwdziałać takim sytuacjom stosujemy przeróżne metody, zwykle oparte na systemie nagród i kar, z nadzieją, że uda nam się skutecznie wpłynąć na zmianę zachowania uczniów. Niestety stosowanie nagród i kar, szczególnie w dłuższej perspektywie, rzadko przynosi zakładane efekty, a niejednokrotnie wręcz pogarsza całą sytuację, powodując frustrację zarówno po stronie nauczycieli, jak i samych uczniów.

Jak zatem skutecznie radzić sobie w takich sytuacjach? Jak zadbać o uwagę uczniów nie rezygnując z twórczej i pozytywnej atmosfery w klasie? Jak sprawić, aby pobyt w szkole sprzyjał intelektualnemu i emocjonalnemu rozwojowi młodych ludzi, a dla nauczycieli był źródłem zawodowej satysfakcji?

Zapraszam na swoją sesję podczas konferencji PASE Young Learners, w trakcie której będę dzielił się pomysłami z własnej praktyki nauczycielskiej oraz obserwacji innych nauczycieli, jednocześnie odwołując się do ważnych badań z dziedziny psychologii edukacji.