dr Katarzyna Małecka-Kujunxhiu

Katarzyna Małecka-Kujunxhiu

dr Katarzyna Małecka-Kujunxhiu

BIOS

BIOS

Jestem nauczycielem języka angielskiego oraz francuskiego z 15-letnim stażem, doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Warszawski).

Uwielbiam uczyć. Z tej pasji zrodziła się moja szkoła językowa, Centrum Języków Obcych Development, gdzie pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w oparciu o podejście neurolingwistyczne (ANL),  będące efektem wieloletnich badań dwóch kanadyjskich badaczy C. Germain’a oraz J. Netten. Przygotowuję do egzaminów szkolnych oraz międzynarodowych z języka angielskiego i francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Od wielu lat współpracuję również z przedszkolami dwujęzycznymi, gdzie każdego dnia obserwuję postępy moich najmłodszych uczniów. Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu glottodydaktyki poprzez fachową literaturę, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych.

ABSTRACT

O skuteczności technik podejścia neurolingwistycznego (ANL) w rozwijaniu kompetencji mówienia na lekcji języka obcego

Rozwijanie kompetencji mówienia na lekcji języka obcego jest jednym z najtrudniejszych zadań, przed jakim stoją nauczyciele, ale również uczący się języka obcego. Wynika to z faktu, iż skuteczna rozmowa wymaga uaktywnienie produkcji i recepcji mowy, przewidywania i planowania, czy też reakcji na zupełnie nieprzewidziane okoliczności. Ponadto, należy również uwzględnić kontekst oraz specyfikę kulturową. Jak pokazują badania przeprowadzone na I, II oraz III etapie edukacyjnym, tj. Badanie Efektywności Nauczania Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej (BENJA, 2015), Badanie Umiejętności Mówienia 1 (BUM 1, 2014) oraz Badanie Umiejętności Mówienia 2 (BUM 2, 2015), większość uczniów wykazuje problemy związane z porozumiewaniem się w języku obcym. Warto zatem zastanowić się nad tym, jakie działania dydaktyczne powinny być podjęte oraz jak odpowiednio przeprowadzić ewaluację tychże działań.

C. Germain i J. Netten wychodzą naprzeciw problemowi, proponując podejście neurolingwistyczne w nabywaniu języka obcego (fr. ANL – Approche neurolinguistique). Podejście to nie tylko proponuje ciekawe metody pracy na lekcjach, ale także bierze pod uwagę aspekt psychologiczny w procesie nauki języka obcego. Zważywszy na fakt, iż badania przeprowadzone m. in. w Kanadzie przyniosły satysfakcjonujące efekty, postanowiłam sprawdzić funkcjonowanie tego podejścia, adaptując je do polskiego kontekstu edukacyjnego. Badanie, które przeprowadziłam po pierwszym jak również drugim semestrze nauki w roku szkolnym 2016/2017, wśród uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej pokazało, że właściwie przeprowadzona proceduralizacja wiedzy deklaratywnej w oparciu o odpowiednio przygotowane materiały, zadania, ale również zachowania nauczyciela wpływa pozytywnie na rozwój kompetencji mówienia uczniów.

Zapraszam na sesję wszystkie osoby, które chciałyby bliżej zapoznać się z założeniami podejścia neurolingwistycznego oraz sposobami skutecznego wykorzystania technik ANL w celu rozwijania kompetencji mówienia.