Małgorzata Zasuńska

Małgorzata Zasuńska

Małgorzata Zasuńska

WCIES

BIOS

Anglistka i psycholożka; absolwentka programu Teaching English to Young Learners w University of Maryland, UMBC oraz International Visitor Leadership Program (United States Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs). Lead Coach i Lead Trainer programu Good Behavior Game American Institutes for Research. Trenerka ART (Aggression Replacement Training). Koordynuje pracę Young Learners Resource Center przy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie. Jest członkiem Grupy Doradczej Programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego przez Fundację NIDA. Zajmuje się wspomaganiem nauczycieli i koordynuje projekty współpracy międzynarodowej. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się zarówno na edukacji językowej jak i na takich zagadnieniach jak edukacja migrantów i reemigrantów oraz doskonalenie tzw. kompetencji miękkich. Współautorka i redaktorka publikacji na temat edukacji cudzoziemców i reemigrantów.

W PROGRAMIE

14.15 – 15.00 | Fresh Spring YLRC Ideas for Young Learners