Maria Orzechowska

Maria Orzechowska

Maria Orzechowska

BIOS

BIOS

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonatka nauczania języka angielskiego i jego praktycznego wykorzystania w czasie zajęć, aktualnie nauczyciel języka angielskiego oraz edukacji przedszkolnej, który nie wyobraża sobie życia bez języka angielskiego. Nieustannie szuka ciekawych sposobów na wprowadzanie języka angielskiego do codziennych rytuałów w klasach młodszych.

ABSTRACT

„Jump with me – Skacz i ty!” o innowacjach językowych w szkole publicznej w praktyczny sposób

Szukasz pomysłu na innowacyjne zajęcia i ciekawe ćwiczenia, które wykorzystują praktyczny angielski w szkole publicznej? Potrzebujesz informacji o dokumentach, uchwałach, formach, metodach i sposobach ewaluacji innowacji językowej? Jeśli tak, ta sesja jest dla Ciebie.

Nowe wymagania w edukacji publicznej motywują nauczycieli o kreatywnego podejścia do nauczanych treści. Jednym z działań tego typu jest innowacja językowa. Niniejsza sesja skupia się na wprowadzaniu innowacji językowych w przedszkolach i szkołach publicznych pod kątem wymogów formalnych i kreatywnych pomysłów na jej stworzenie. Uczestnicy prelekcji dowiedzą się jakie istnieją rodzaje innowacji językowych, zapoznają się z dokumentami niezbędnymi do wprowadzenia tego typu przedsięwzięcia oraz stworzą narzędzia do ich ewaluacji. Zaprezentuję konkretne przykłady ćwiczeń, tematów i gier, które odpowiadają trendom współczesnej edukacji publicznej. Zagadnienia te zostaną omówione na przykładzie innowacji, którą realizowałam w szkole. Jest to innowacja językowa organizacyjno-metodyczna pt.: „Jump with me – Skacz i ty!”, która ma na celu szerzenie idei obcowania z językiem obcym w naturalnym środowisku dzieci z wykorzystaniem piosenek  i dedykowanych im filmików w języku angielskim. Dotyczy aktywności fizycznej dziecka. Zachęca i motywuje uczniów do reagowania na i w konsekwencji do używania zwrotów z języka angielskiego podczas czasie zajęć, tj. ćwiczeń porannych i/lub gimnastycznych. Jest odpowiedzią na naturalne potrzeby uczniów pełnych energii i potrzeby zaangażowania ich w aktywność fizyczną. Proponowane przeze mnie wykorzystanie materiałów multimedialnych jako narzędzia do doskonalenia ruchowych umiejętności dziecka łączy zainteresowanie maluchów muzyką, ruchem, a także wychodzi naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla przedszkolnego etapu edukacyjnego.

Po udziale w sesji słuchacze będą znać możliwe tematy, metody i formy pracy w innowacji językowej, opracują przewidywane osiągnięcia ucznia oraz sposoby ewaluacji takiej pracy.