Marzena Pepłowska

Marzena Pepłowska

Marzena Pepłowska

Nowa Era

BIOS

Nauczyciel, konsultant metodyczny, wykładowca metodyki nauczania języków obcych, ekspert ds. dwujęzyczności w Fundacji Edukacja na NOWO. Zajmuje się głównie wsparciem metodycznym szkół, między innymi w procesie wdrażania dwujęzyczności i szkoleniu kadry, a także pisaniem autorskich programów CLILowych, udziałem w projektach, konferencjach i szkoleniach w Polsce i za granicą.

ABSTRACT

Mam tę MOC – czyli edukacja włączająca na co dzień

Czym jest edukacja włączająca? Co oznacza SPE? W jaki sposób pracować w klasie o zróżnicowanym poziomie? Jak dostosowywać materiał do potrzeb uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami? Wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania oraz sposobów pracy z MOCno zróżnicowaną grupą. Bohatersko obronimy tezę, że inspiracji można szukać wszędzie i włączymy pozytywne myślenie o zmianie myślenia.