Barbara Skrok

Barbara Skrok

Barbara Skrok

BIOS

BIOS

Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, anglistka, absolwentka Akademii Metodyka PASE, przez 15 lat metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej i nauczania polisensorycznego. Autorka filmów szkoleniowych o dysleksji dostępnych na stronach Pearson.

ABSTRACT

Myślę więc jestem – czyli o kreatywnej nauce języka obcego

We współczesnym świecie zmienia się podejście do edukacji. Istnieje konieczność rozwijania takich kompetencji jak kreatywność, innowacyjność, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów.

Współczesny nauczyciel nie powinien być jedynie ekspertem wiedzy przedmiotowej a celem kształcenia nie może być tylko zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy. Współpraca, twórcze rozwiązywanie problemów, kreatywność a przede wszystkim myślenie to klucz do sukcesu.

Dlatego zadaniem współczesnego nauczyciela jest dobieranie takich metod i ćwiczeń, aby w procesie edukacyjnym pobudzić, rozwijać i wspierać aktywna postawę uczniów, bardziej zaangażować ich myślowo.

W prezentacji nie zabraknie praktycznych przykładów, dzięki którym nie pozwolimy uczniom nudzić się na lekcji języka obcego.