dr Grzegorz Śpiewak

dr Grzegorz Śpiewak

dr Grzegorz Śpiewak

DOS-ELTea / DoDoTOK

BIOS

BIOS

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego. Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011), dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School. Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener, doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych. Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego. Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 – British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).

ABSTRACT

O dwujęzyczności niedwuznacznie. Dla małych – i Dużych

Co to znaczy być osobą dwujęzyczną w XXI wieku? Jakie realne korzyści daje dwujęzyczność? A może niesie jakieś zagrożenia rozwojowe? Czy wczesna dwujęzyczność może zaszkodzić w rozwoju języka ojczystego? A może nawet opóźnić rozwój ogólny dziecka? Kto i jak powinien rozwijać dziecko dwujęzyczne? Czy i jaką rolę powinni odgrywać native speakerzy? A jaką polscy angliści, wychowawcy i rodzice? Czy lepiej mówić do dziecka po angielsku z polskim akcentem czy nie próbować, żeby nie nabrało złych nawyków?

O takich właśnie dylematach jest ta sesja. Uprzedzam: będzie wprost i bez uprzedzeń, bo wyniki najnowszych badań są jednoznaczne i radykalnie zmieniają obraz współczesnej edukacji językowej, pokazują nam nowe priorytety i dają świetne, nowe narzędzia do pracy z dziećmi.