dr Alina Szulgan

dr Alina Szulgan

dr Alina Szulgan

BIOS

BIOS

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni lektor języka polskiego jako obcego na Ukrainie (Humanistyczno-Pedagogiczna Akademia im. Tarasa Szewczenki) i w Polsce (FNJO Linguae Mundi, Ośrodek dla Cudzoziemców, praca z uchodźcami). Obecnie nauczycielka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie. Autorka licznych publikacji i tłumaczeń.

ABSTRACT

Integracja dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole

Z roku na rok w polskich szkołach pojawia się coraz więcej dzieci cudzoziemskich. Jest to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, którzy nie bardzo wiedzą jak z nimi pracować.  Dla uczniów cudzoziemskich, którzy uczęszczają do polskich szkół, przewidziano w przepisach szereg udogodnień: dodatkowe lekcje języka polskiego, lekcje wyrównawcze z innych przedmiotów, wsparcie asystenta znającego język ojczysty ucznia, możliwość nauki własnego języka, bezpłatny dojazd do szkoły, wsparcie socjalne.  Zapisy legislacji oświatowej są przydatne i pomocne, ale nie rozwiązują wszystkich problemów.

Placówki oświatowe, do których trafiają dzieci cudzoziemskie, często nie są przygotowane do pracy w klasach wielokulturowych. Do szkół przychodzą uczniowie zróżnicowani pod wieloma względami: narodowości, poziomu znajomości języka polskiego, wieku, zasobów wiedzy przyswajanej według podstaw programowych odbiegających od programów nauczania obowiązujących w szkolnictwie polskim. W takiej klasie, działania dydaktyczne wymagają umiejętności pracy na różnych poziomach oraz indywidualnego dostosowania zajęć do potrzeb każdego ucznia. Nauczyciel musi bardzo dobrze przemyśleć szczegóły lekcji, aby uczniowie mogli z nich skorzystać.

Bardzo ważne jest przygotowanie polskich uczniów do życia w otoczeniu kolegów pochodzących z różnych kultur. Na szkole spoczywa obowiązek stworzenia przyjaznej atmosfery,  zapobieganie wykluczeniu i nietolerancji. Ogromnej pracy wymaga także przygotowanie i wprowadzenie do szkoły polskiej dziecka cudzoziemskiego.

W swoim referacie przedstawię rozwiązania, które zostały wypracowane przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie.