Program

Zobacz warsztaty w pięciu równoleglych blokach tematycznych

8:15 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10

Oficjalne otwarcie konferencji

9:10 – 9:45

Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny – moderator: prof. Hanna Komorowska

szczegóły wkrótce

9:45 – 10:30

Steve Lever

Steve Lever

EGIS

SESJA PLENARNA: The sounds and Shapes of Words – teaching reading effectively

szczegóły wkrótce

10:30 – 10:50

Przerwa kawowa

RÓWNOLEGŁE BLOKI TEMATYCZNE:

10:50 – 11:35

dr Urszula Kropaczewska

dr Urszula Kropaczewska

IATEFL

TIK na zajęciach w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej

Trudno wyobrazić sobie współczesną edukację, nawet małego dziecka, bez wykorzystania technologii.

Wystąpienie ma na celu prezentację wybranych programów wykorzystywanych do uczenia się oraz nauczania języka angielskiego dzieci. Programy, które można wykorzystać zarówno w klasie, jak i poza nią; programy, które można wykorzystać do pracy z całą grupą, w parach lub indywidualnie z dzieckiem; programy, które dzieci mogą wykorzystać do zabawy i nauki w domu, pod okiem rodzica lub opiekuna; programy, które ucząc, jednocześnie zapewniają zabawę.

W części teoretycznej zaprezentowane zostaną cele współczesnej edukacji językowej dzieci oraz powody, dla których TIK jest wykorzystywany na zajęciach języka angielskiego.
Część praktyczna to wskazówki wykorzystania dostępnych narzędzi TIK na zajęciach. Dodatkowo, wskazane zostaną zagrożenia oraz przykłady poradzenia sobie, gdy TIK “nie działa”.

11:35 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:25

Magdalena Malinowska

Magdalena Malinowska

Oxford University Press

Każdy język ma swoją muzykę

szczegóły wkrótce

12:25 – 13:25

Lunch

13:25 – 14:10

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

SESJA PLENARNA: Skills for a changing world

We know that today’s learners are growing up in a different world to the one we grew up in. In this session we will consider how we can support children in developing the necessary skills for our inter-connected age. These include a range of key 21st century learning skills, including the ability to think critically, solve problems, think about the world around them and thus develop a deeper understanding of the world and their place in it.  We will explore positive strategies and demonstrate practical ideas to motivate your students through the use of real world texts to extend their learning beyond the walls of the classroom.

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:00

Małgorzata Mansoor

metodyk, lektor, właścicielka szkoly

Książka uczy… bawi… uszczęśliwia – o czytaniu i opowiadaniu bajek na serio

Książki są ważne… Trzeba czytać dzieciom… Książki rozwijają wyobraźnię… itp. itd., a z drugiej strony:
Książki są nudne… Książki są przestarzałe… Dzieci nie lubią książek…

… i gdzie w tym wszystkim znaleźć prawdę? A gdyby tak, jak w bajce, zła wiedźma sprawiła, że jeden nauczyciel, dorosły może czytać dzieciom tylko jedną książkę, to jaką książkę byś wybrał?
Zapraszam na sesję, podczas której opowiem o książce, którą ja bym wybrała. Mimo że wielu twierdzi, że tak trudnych książek dzieciom nie warto czytać. Spojrzymy również na problem ekstensywnego czytania i tego, czy czytanie to to samo co opowiadanie. A jeśli nie, to co jest dla nas ważniejsze na zajęciach językowych.

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

Anna Rattenbury

Anna Rattenbury

Musical Babies, EduSensory

Nauczanie języka obcego poprzez piosenki, rymowanki, ruch i muzykę klasyczną. Aby dzieci uczyły się śpiewająco!

Podczas sesji poznacie praktyczne zastosowanie metodologii uczenia języka obcego poprzez muzykę. Będziecie śpiewać, rytmizować, tupać i tańczyć! Wyjdziecie z głowami pełnymi pomysłów i inspiracji do gotowego zastosowania w Waszej pracy oraz z autorskimi piosenkami z sesji na maila! Wyjaśnienie dlaczego właśnie angielski muzycznie-poniżej.

Język dla ucha to nic innego jak muzyka, ze swoją tonalnością, rytmem i melodią. Dzieci w wieku do około 6 lat posiadają jeszcze pozostałości po niemowlęcym „słuchu absolutnym”, czyli naturalnej zdolności do słyszenia niezwykle bogatej skali dźwięków, wszystkich istniejących na świecie fonemów, rytmu i melodii języka. Ta wrodzona umiejętność bowiem jest niezbędna w nauce języka ojczystego.  Wykorzystując tę zdolność w nauczaniu języków obcych pozwalamy dziecku na rozwinięcie czujności językowej poprzez aktywizację obu półkul mózgowych,  wykształcenie  procesów percepcyjnych, wyczulenie słuchowe, umiejętność  rozróżniania rytmu, tonalności, akcentowania i zmian w intonacji.  Pamiętajmy, że w tym wieku najważniejsze jest aby proces uczenia się był jak najbardziej dla dziecka przyjemny i aby rozbudzić w nim motywację, oraz zachęcić go do przyszłej nauki w szkole (niestety całkiem nudnej). Wcale nie istotna jest ilość poznanych słówek, czy zwrotów ale to, by słowa, zwroty i całe wyrażenia były trwale zapamiętane i aby dziecko wiedziało jak i kiedy ich użyć. Język obcy poznany w piosenkach i rymowankach, lub w połączeniu z muzyką jest niewymazywalny z  pamięci. Muzyka ponadto stymuluje ośrodki odpowiedzialne za pamięć, mowę i narządy ruchu. Wpływa na nastrój i kreatywność. Pomaga budować i wzmacniać połączenia nerwowe, wpływa na naszą motywację i nastrój, oraz na procesy uczenia się i zapamiętywania (w tym właśnie pamięć długotrwałą). Muzyka łagodzi stany napięcia, oswaja i wprowadza dziecko w stan umożliwiający zapamiętywanie poszczególnych słów, wyrażeń, czy całych zdań.  Nauczając dzieci w ten sposób wykształcimy u dziecka chęć do nauki, umiejętności efektywnego uczenia się, oraz eksperymentowania z językiem. Aby efekty czasem zobaczyć dopiero w przyszłości.

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:55

szczegóły wkrótce

szczegóły wkrótce

szczegóły wkrótce

10:50 – 11:35

Izabela Milczanowska

Izabela Milczanowska

MM Publications

Szósty zmysł – czyli jeszcze więcej polisensoryki na zajęciach

The sixth sense challenge to intensywny warsztat poświęcony kreatywności i dynamice zajęć językowych dla dzieci, podczas którego uczestnicy dowiedzą się:

  • jak przeprowadzić polisensoryczne, energetyczne i dynamiczne zajęcia mając do dyspozycji jedynie flashcards
  • jak stworzyć i przeprowadzić ruchową grę planszową w wersji XXL (z użyciem flashcards plus autorskich materiałów → memory, domino, kółko i krzyżyk, plaster miodu w wersji XXL)
  • czym są interaktywne zajęcia czytelnicze, czyli jak czytać dzieciom aby brały w tym aktywny udział, a nie tylko słuchały
  • jak wykorzystać potencjał małego artysty na zajęciach – zrobimy stragan z warzywami, ice cream cone, śniadanie z filcu
  • jak urozmaicić aktywności ćwiczące spelling i writing, tzw. Anonymous Letter(s)

11:35 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:25

Barbara Skrok

Barbara Skrok

nauczyciel, metodyk, egzaminator

SOS dla ucznia “słabego” – czyli jak skutecznie prowadzić zajęcia wyrównawcze

Każda klasa szkolna to grupa uczniów zróżnicowanych pod względem zdolności. Wspaniale jeśli w takim zespole mamy wielu zdolnych, ambitnych, pracowitych. Ale w każdej klasie spotykamy też takich, którzy nie mogą sprostać wymaganiom edukacyjnym i nie osiągają zadowalających wyników w nauce.

Aż trudno uwierzyć, że aż 70-90% tej grupy stanowią uczniowie ze stwierdzoną dysleksją. Tym dzieciom nie  wystarczą jedynie zajęcia szkolne. Wielu musi korzystać z terapii pedagogicznej, indywidualnych zajęć, korepetycji, szkolnych zajęć wyrównawczych.

W mojej prezentacji będę  mówiła właśnie o tej formie pomocy, o zajęciach, na których uczniowie mogą zyskać szansę na opanowanie umiejętności, bez których dalsza nauka jest niemożliwa lub znacznie utrudniona.

Zaprezentuję ćwiczenia, które wspomagać będą przyswajanie wiedzy przez ucznia dyslektycznego oraz wybrane metody i formy pracy, które pokażą jak skutecznie uczyć gramatyki, czytania ze zrozumieniem czy też pisania.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą zmierzyć się z niepowodzeniami szkolnymi swoich uczniów.

12:25 – 13:25

Lunch

13:25 – 14:10

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

SESJA PLENARNA: Skills for a changing world

We know that today’s learners are growing up in a different world to the one we grew up in. In this session we will consider how we can support children in developing the necessary skills for our inter-connected age. These include a range of key 21st century learning skills, including the ability to think critically, solve problems, think about the world around them and thus develop a deeper understanding of the world and their place in it.  We will explore positive strategies and demonstrate practical ideas to motivate your students through the use of real world texts to extend their learning beyond the walls of the classroom.

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:00

Dagmara Łata

Dagmara Łata

PASE

Podaj cegłę! O zarządzaniu i budowaniu relacji w grupie

szczegóły wkrótce

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

szczegóły wkrótce

szczegóły wkrótce

szczegóły wkrótce

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:55

Ewelina Dagiel-Surmańska

Ewelina Dagiel-Surmańska

EduBears

Mixed ability groups – czyli jak doprowadzić do tego, aby każde dziecko skorzystało z zajęć na miarę swoich umiejętności i potencjału?

Prowadzenie zajęć językowych w grupach dziecięcych o zróżnicowanym poziomie jest nie lada wyzwaniem. Jak rozwijać potencjał dzieci, które kontynuują naukę kolejny rok, a jednocześnie zadbać o potrzeby początkujących kursantów? Jak modyfikować ćwiczenia, żeby uruchomić wyobraźnię oraz swobodę wypowiedzi małych kursantów? Podczas tej sesji zaprezentowane zostaną różne sprawdzone ćwiczenia zarówno dla dzieci, które rozpoczynają przygodę z językiem angielskim, jaki i takich których poziom języka pozwala na tworzenie, manipulowanie, nie tylko odtwarzanie czy powtarzanie.

10:50 – 11:35

Ewa Szymkowiak

nauczyciel

Kreatywnie na lekcjach języków obcego z uczeniem grasz, gdy pudło niespodzianek przy sobie masz
Prosimy o przyniesienie nożyczek i kleju

szczegóły wkrótce

11:35 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:25

Marta Prusińska

Lap-Zeszyt czyli przestrzeń dla ucznia

„Lap – Zeszyt” to jedno z innowacyjnych narzędzi stosowanych na zajęciach języka angielskiego i języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. R. Traugutta w Mrozach.

Główny cel przyświecający powstaniu Lap – Zeszytów to zastosowanie mechanizmów, w których uczeń ma realny wpływ na swój sposób uczenia się.

Dzięki stosowaniu Lap-Zeszytu, budowane jest partnerstwo między nauczycielem i uczniem- główny nacisk funkcji nauczyciela został położony na wsparcie procesu uczenia się. Nauczyciel nie narzuca konkretnych rozwiązań, daje przestrzeń, pomaga uczniowi rozwijać się, pozawala żeby to uczeń decydował, jaka forma przyswajania wiedzy jest dla niego najlepsza, najefektywniejsza.
Lap-Zeszyt jest osobistą przestrzenią ucznia, w której to on decyduje w jaki sposób chce pomóc sobie w procesie uczenia się – czy zilustruje, przyklei, opisze lub podkreśli. Jest to jest miejsce na notatki z lekcji – te od nauczyciela, jak i autorefleksję na temat omówionego tematu. W Lap-Zeszytach uczniowie tworzą swoje mapy myśli – umieszczają tu materiał na dany temat. Mogą tworzyć ruchome i kolorowe elementy, które sprawiają, poprzez element zaskoczenia, że proces nauki staje się bardziej atrakcyjny.

Kolejnym, istotnym elementem wykorzystanych w Lap-Zeszytach jest miejsce na ocenę koleżeńską oraz autorefleksję. Wykorzystując mechanizm oceny koleżeńskiej i samoocenę zachęcamy uczniów do wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę, a dzięki temu uczniowie lepiej rozumieją czego się uczą i po co, a także są bardziej świadomi jaki jest zakres opanowanego materiału, a nad czym należy jeszcze popracować.
Innowacja wykorzystująca Lap-Zeszyty wystartowała w szkole w Mrozach w roku szkolnym 2015/2016 i obejmowała jedną klasę. W bieżącym roku została rozszerzona na wszystkie klasy 1-8.

12:25 – 13:25

Lunch

13:25 – 14:10

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

SESJA PLENARNA: Skills for a changing world

We know that today’s learners are growing up in a different world to the one we grew up in. In this session we will consider how we can support children in developing the necessary skills for our inter-connected age. These include a range of key 21st century learning skills, including the ability to think critically, solve problems, think about the world around them and thus develop a deeper understanding of the world and their place in it.  We will explore positive strategies and demonstrate practical ideas to motivate your students through the use of real world texts to extend their learning beyond the walls of the classroom.

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:00

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

Cooperation and communication: hand in hand, together we can!

The development of effective communication and cooperative skills is essential for modern life. Cooperative learning encourages participation and allows every learner to make an active and positive contribution to the class. We will explore practical activities to ensure our students begin to communicate confidently through engaging tasks.

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

Basia Bednarczyk

Barbara Bednarczyk

Blogerka i nauczycielka

Drugie życie rolek, czyli co nieco o recyklingu na zajęciach języka obcego

Jestem wielką pasjonatką tworzenia własnych pomocy dydaktycznych. Tworzę je sama, ale też na zajęciach wspólnie z dziećmi. Rolki, nie tylko te po papierze toaletowym, są świetnym materiałem do wykorzystania, kiedy tematem są zwierzęta, jedzenie, dni tygodnia czy rodzina. Świetnie też się sprawdzą, kiedy chcemy zagrać w grę czy potrzebujemy instrumentu. Podczas mojego wystąpienia chciałabym pokazać jak zrobić coś trwałego, wspaniałego, edukacyjnego, a przy tym niedrogiego, właśnie z rolki. Może zrobimy też coś wspólnie? Zapraszam serdecznie!

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:55

Agnieszka Gajewska

Early Stage

Grammar FUNdaMENTALs czyli jak zrobić z lekcji z gramatyką dobrą zabawę

szczegóły wkrótce

10:50 – 11:35

Katarzyna Gala

Katarzyna Gala

nauczyciel, metodyk, egzaminator

Zabawy językowe w domowych pieleszach, czyli jak zmotywować rodzica do wspierania dziecka w nauce języka obcego

W swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić kilka sprawdzonych i praktycznych pomysłów na zaangażowanie rodzica/opiekuna prawnego w rozwój językowy dziecka w domowych pieleszach. Rodzicom często nauka kojarzy się z systemem pruskim – siedzenie w ławce, wkuwanie w domu, rozliczanie i tak wkoło Macieju. Zależy mi, aby zachęcić nauczycieli do sprzedania rodzicom kilku pomysłów na edukację wspierającą dziecko w środowisku domowym, która będzie frajdą dla obydwu stron, a dodatkowo pozwoli umocnić relację rodzic-dziecko.

11:35 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:25

Marta Fiećko-Zawadzka

Marta Fiećko-Zawadzka

metodyk, lektor, właścicielka szkoły

Autonomia ucznia a ciekawa praca domowa, czyli jak zaangażować ucznia do praktycznego ćwiczenia języka w domu

W dzisiejszych czasach duży nacisk kładziony jest na zadawanie dzieciom prac domowych. O ile sam koncept pracy domowej jako narzędzia sprawdzającego i ćwiczącego umiejętności językowe dzieci jest jak najbardziej słuszny, o tyle od jej formy może zależeć poziom motywacji ucznia.

Zadania z podręcznika nie pozwalają dzieciom na kreatywność oraz niezależność, są one ograniczone jedynie do paru przykładów. W takim razie, jeśli nie podręcznik…to co? Jak sprawdzić, czy gramatyka lub słownictwo zostały opanowane? Co to jest autonomia ucznia i jak może ona odciążyć nauczycieli?

W jaki sposób zachęcić dzieci do odrabiania prac domowych tak, by były zaangażowane, a jednocześnie czerpały z nich przyjemność i utrwalały wiedzę z lekcji? Na te i inne często zadawane pytania odpowiem w mojej prezentacji. Zapraszam!

12:25 – 13:25

Lunch

13:25 – 14:10

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

SESJA PLENARNA: Skills for a changing world

We know that today’s learners are growing up in a different world to the one we grew up in. In this session we will consider how we can support children in developing the necessary skills for our inter-connected age. These include a range of key 21st century learning skills, including the ability to think critically, solve problems, think about the world around them and thus develop a deeper understanding of the world and their place in it.  We will explore positive strategies and demonstrate practical ideas to motivate your students through the use of real world texts to extend their learning beyond the walls of the classroom.

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:00

Renata Berryman

Cambridge University Press

Nowinki edukacyjne kontra rzeczywistość w sali lekcyjnej

Na ringu, twarzą w twarz, po jednej stronie stoisz Ty, z plecakiem wypełnionym po brzegi nowinkami edukacyjnymi i teoriami o efektywnym nauczaniu. Po drugiej, też Ty, ale z Twoimi uczniami, z Twoją klasą. Pomiędzy Wami, również jesteś Ty, ale tym razem w roli, wydaje się, zdezorientowanego sędziego. Czy będzie bitwa? Kto wygra? Kto polegnie na macie? A może starcie zakończy się remisem?

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

Katarzyna Jarocka

Katarzyna Jarocka

lektor, socjolog

Dzieci i ryby kreatywności nie mają

Kreatywność jest wymieniana jako jedna z najważniejszych cech w dzisiejszym świecie, ale czy współczesna edukacja dba o jej rozwój? Czy rzeczywiście wszystkie dzieci są z natury kreatywne, a zwłaszcza czy odznaczają się tą cechą wchodząc w wiek szkolny? Czy można uczyć tej umiejętności w szkole i w domu, a jeżeli tak, to w jaki sposób podejść do tego zagadnienia mając sztywny program nauczania?
Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedź w trakcie tej sesji, która może zmienić Twój nauczycielski punkt widzenia.

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:55

szczegóły wkrótce

szczegóły wkrótce

szczegóły wkrótce

10:50 – 12:25

Stoliki eksperckie

szczegóły wkrótce

12:25 – 13:25

Lunch

13:25 – 16:55

WCIES
WCIES

Pomoce dydaktyczne WCIES (Małgorzata Zasuńska, Irena Grabarczyk)

Maszyna AccuCut dostępna w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego YLRC umożliwia wycięcie różnorakich kształtów w ekspresowym tempie! Wystarczy wybrać matrycę, przyłożyć kartkę papieru i gotowe! Wśród matryc m.in. wizerunki zwierząt, litery, cyfry, a także najpopularniejsze zabytki miast z całego świata. Serdecznie zapraszamy do skorzystania w Laboratorium Wiedzy i Inspiracji podczas konferencji Young Learners!

16:55 – 17:00

Przerwa

17:00 – 17:15

Zakończenie konferencji