Program

Zobacz warsztaty w pięciu równoleglych blokach tematycznych
Pobierz program konferencji w PDF!

8:15 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10

Oficjalne otwarcie konferencji

9:10 – 9:45

Joanna Łucka i Daria Domagała

Daria Domagała i Joanna Łucka

SESJA PLENARNA: Czy praca domowa ma sens?

Praca domowa to pojęcie stare jak edukacja. Jako uczniowie odrabialiśmy lekcje,a teraz jako nauczyciele zadajemy pracę domową naszym podopiecznym. Dlaczego zatem nowoczesny nauczyciel miałby się zajmować tak przyziemnym tematem? Bo praca domowa nie działa!
Badania pokazują, że zadania domowe zajmują uczniom czas i ręce, a nie głowę. A mimo to nauczyciele są głusi na te argumenty. My, posiadając tę wiedzę, zdecydowałyśmy się działać. Zdefiniowałyśmy zatem na nowo pracę domową i przemodelowałyśmy nasze metody pracy. Tak stworzyłyśmy koncepcję Pracy Domowej 2.0, którą pragniemy podzielić się z publicznością.
W wystąpieniu odniesiemy się literatury fachowej i własnych doświadczeń jako metodyczki oraz lektorki, aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tradycyjna praca domowa nie przynosi takich efektów, na jakie liczą zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele. Pokażemy dlaczego warto zrezygnować z bezproduktywnych ćwiczeń na rzecz rozwojowych i kreatywnych rozwiązań wspartych technologią.
Wierzymy, że koncepcja Pracy Domowej 2.0 odmienia edukację i wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów i nauczycieli XXI wieku.

9:45 – 10:30

Steve Lever

Steve Lever

EGIS

SESJA PLENARNA: The sounds and Shapes of Words – teaching reading effectively

In this session, we will discuss how to help young learners start reading English. The most logical approach is to follow a highly structured system, starting with the most common sounds before moving on to those less frequent. We will also stress the importance of getting learners to actively engage, through various activities that encourage ‘looking with intent’.

10:30 – 10:50

Przerwa kawowa

RÓWNOLEGŁE BLOKI TEMATYCZNE:

10:50 – 11:35

dr Urszula Kropaczewska

dr Urszula Kropaczewska

IATEFL

TIK na zajęciach w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej

Trudno wyobrazić sobie współczesną edukację, nawet małego dziecka, bez wykorzystania technologii.

Wystąpienie ma na celu prezentację wybranych programów wykorzystywanych do uczenia się oraz nauczania języka angielskiego dzieci. Programy, które można wykorzystać zarówno w klasie, jak i poza nią; programy, które można wykorzystać do pracy z całą grupą, w parach lub indywidualnie z dzieckiem; programy, które dzieci mogą wykorzystać do zabawy i nauki w domu, pod okiem rodzica lub opiekuna; programy, które ucząc, jednocześnie zapewniają zabawę.

W części teoretycznej zaprezentowane zostaną cele współczesnej edukacji językowej dzieci oraz powody, dla których TIK jest wykorzystywany na zajęciach języka angielskiego.
Część praktyczna to wskazówki wykorzystania dostępnych narzędzi TIK na zajęciach. Dodatkowo, wskazane zostaną zagrożenia oraz przykłady poradzenia sobie, gdy TIK “nie działa”.

11:35 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:25

Magdalena Malinowska

Magdalena Malinowska

Oxford University Press

Każdy język ma swoją muzykę

Każdy język posiada własny, unikatowy kod językowy. Jest to swoiste równanie matematyczne ,które by płynnie posługiwać się językiem należy prawidłowo rozwiązać . Na kod języka składa się materiał gramatyczny i leksykalny. Język zostaje odkodowany gdy intencjonalnie powtarzamy słowa , łączymy je w linearne ciągi, używamy języka w aktach komunikacji kierowanej.

Przez pierwsze lata życia dziecko z łatwością zaczyna przyswajać i używać język ojczysty. Dzięki odpowiednio skonstruowanym oddziaływaniom dziecko w równie prosty sposób może odkodować język obcy. Kompetencje językowe dziecka w zakresie drugiego języka nie muszą i nie powinny ograniczać się tylko do biernego odtwarzania piosenek i wierszyków czy nazywania przedmiotów, obiektów. Odkodowując język trzymamy się określonych zasad: jedności czasu, miejsca, osoby. Według badań neurobiologów funkcje językowe umiejscowione są w lewej półkuli mózgu. Ważną kwestią w nauce języków obcych małych dzieci jest więc stymulacja procesów lewopółkulowych: sekwencji linearnych, widzenia relacji i porządek między nimi, kategoryzacje.

Na mojej sesji opowiem Ci jak wykorzystać wiedzę z zakresu neurodydaktyki na zajęciach językowych z najmłodszymi uczniami. Opowiem o metodzie Odkodowywania Języka i pokażę jak przyjemne i nie wymagające dużo pracy w domu może być nauczanie przedszkolaków. Pokażę gotowe,muzyczne pomysły do wykorzystania na każdych zajęciach językowych ale też dam Ci klucz dzięki któremu sam będziesz mógł projektować pomysłowe lekcje dla dzieci.

12:25 – 13:25

Przerwa lunchowa

13:25 – 14:10

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

SESJA PLENARNA: Skills for a changing world

We know that today’s learners are growing up in a different world to the one we grew up in. In this session we will consider how we can support children in developing the necessary skills for our inter-connected age. These include a range of key 21st century learning skills, including the ability to think critically, solve problems, think about the world around them and thus develop a deeper understanding of the world and their place in it.  We will explore positive strategies and demonstrate practical ideas to motivate your students through the use of real world texts to extend their learning beyond the walls of the classroom.

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:00

Małgorzata Mansoor

metodyk, lektor, właścicielka szkoly

Książka uczy… bawi… uszczęśliwia – o czytaniu i opowiadaniu bajek na serio

Książki są ważne… Trzeba czytać dzieciom… Książki rozwijają wyobraźnię… itp. itd., a z drugiej strony:
Książki są nudne… Książki są przestarzałe… Dzieci nie lubią książek…

… i gdzie w tym wszystkim znaleźć prawdę? A gdyby tak, jak w bajce, zła wiedźma sprawiła, że jeden nauczyciel, dorosły może czytać dzieciom tylko jedną książkę, to jaką książkę byś wybrał?
Zapraszam na sesję, podczas której opowiem o książce, którą ja bym wybrała. Mimo że wielu twierdzi, że tak trudnych książek dzieciom nie warto czytać. Spojrzymy również na problem ekstensywnego czytania i tego, czy czytanie to to samo co opowiadanie. A jeśli nie, to co jest dla nas ważniejsze na zajęciach językowych.

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

Anna Rattenbury

Anna Rattenbury

Musical Babies, EduSensory

Nauczanie języka obcego poprzez piosenki, rymowanki, ruch i muzykę klasyczną. Aby dzieci uczyły się śpiewająco!

Podczas sesji poznacie praktyczne zastosowanie metodologii uczenia języka obcego poprzez muzykę. Będziecie śpiewać, rytmizować, tupać i tańczyć! Wyjdziecie z głowami pełnymi pomysłów i inspiracji do gotowego zastosowania w Waszej pracy oraz z autorskimi piosenkami z sesji na maila! Wyjaśnienie dlaczego właśnie angielski muzycznie-poniżej.

Język dla ucha to nic innego jak muzyka, ze swoją tonalnością, rytmem i melodią. Dzieci w wieku do około 6 lat posiadają jeszcze pozostałości po niemowlęcym „słuchu absolutnym”, czyli naturalnej zdolności do słyszenia niezwykle bogatej skali dźwięków, wszystkich istniejących na świecie fonemów, rytmu i melodii języka. Ta wrodzona umiejętność bowiem jest niezbędna w nauce języka ojczystego.  Wykorzystując tę zdolność w nauczaniu języków obcych pozwalamy dziecku na rozwinięcie czujności językowej poprzez aktywizację obu półkul mózgowych,  wykształcenie  procesów percepcyjnych, wyczulenie słuchowe, umiejętność  rozróżniania rytmu, tonalności, akcentowania i zmian w intonacji.  Pamiętajmy, że w tym wieku najważniejsze jest aby proces uczenia się był jak najbardziej dla dziecka przyjemny i aby rozbudzić w nim motywację, oraz zachęcić go do przyszłej nauki w szkole (niestety całkiem nudnej). Wcale nie istotna jest ilość poznanych słówek, czy zwrotów ale to, by słowa, zwroty i całe wyrażenia były trwale zapamiętane i aby dziecko wiedziało jak i kiedy ich użyć. Język obcy poznany w piosenkach i rymowankach, lub w połączeniu z muzyką jest niewymazywalny z  pamięci. Muzyka ponadto stymuluje ośrodki odpowiedzialne za pamięć, mowę i narządy ruchu. Wpływa na nastrój i kreatywność. Pomaga budować i wzmacniać połączenia nerwowe, wpływa na naszą motywację i nastrój, oraz na procesy uczenia się i zapamiętywania (w tym właśnie pamięć długotrwałą). Muzyka łagodzi stany napięcia, oswaja i wprowadza dziecko w stan umożliwiający zapamiętywanie poszczególnych słów, wyrażeń, czy całych zdań.  Nauczając dzieci w ten sposób wykształcimy u dziecka chęć do nauki, umiejętności efektywnego uczenia się, oraz eksperymentowania z językiem. Aby efekty czasem zobaczyć dopiero w przyszłości.

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:55

Ewelina Dagiel-Surmańska

Ewelina Dagiel-Surmańska

EduBears

Mixed ability groups – czyli jak doprowadzić do tego, aby każde dziecko skorzystało z zajęć na miarę swoich umiejętności i potencjału?

Prowadzenie zajęć językowych w grupach dziecięcych o zróżnicowanym poziomie jest nie lada wyzwaniem. Jak rozwijać potencjał dzieci, które kontynuują naukę kolejny rok, a jednocześnie zadbać o potrzeby początkujących kursantów? Jak modyfikować ćwiczenia, żeby uruchomić wyobraźnię oraz swobodę wypowiedzi małych kursantów? Podczas tej sesji zaprezentowane zostaną różne sprawdzone ćwiczenia zarówno dla dzieci, które rozpoczynają przygodę z językiem angielskim, jaki i takich których poziom języka pozwala na tworzenie, manipulowanie, nie tylko odtwarzanie czy powtarzanie.

10:50 – 11:35

Izabela Milczanowska

Izabela Milczanowska

MM Publications

Szósty zmysł – czyli jeszcze więcej polisensoryki na zajęciach

The sixth sense challenge to intensywny warsztat poświęcony kreatywności i dynamice zajęć językowych dla dzieci, podczas którego uczestnicy dowiedzą się:

  • jak przeprowadzić polisensoryczne, energetyczne i dynamiczne zajęcia mając do dyspozycji jedynie flashcards
  • jak stworzyć i przeprowadzić ruchową grę planszową w wersji XXL (z użyciem flashcards plus autorskich materiałów → memory, domino, kółko i krzyżyk, plaster miodu w wersji XXL)
  • czym są interaktywne zajęcia czytelnicze, czyli jak czytać dzieciom aby brały w tym aktywny udział, a nie tylko słuchały
  • jak wykorzystać potencjał małego artysty na zajęciach – zrobimy stragan z warzywami, ice cream cone, śniadanie z filcu
  • jak urozmaicić aktywności ćwiczące spelling i writing, tzw. Anonymous Letter(s)

11:35 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:25

Barbara Skrok

Barbara Skrok

nauczyciel, metodyk

SOS dla ucznia “słabego” – czyli jak skutecznie prowadzić zajęcia wyrównawcze

Każda klasa szkolna to grupa uczniów zróżnicowanych pod względem zdolności. Wspaniale jeśli w takim zespole mamy wielu zdolnych, ambitnych, pracowitych. Ale w każdej klasie spotykamy też takich, którzy nie mogą sprostać wymaganiom edukacyjnym i nie osiągają zadowalających wyników w nauce.

Aż trudno uwierzyć, że aż 70-90% tej grupy stanowią uczniowie ze stwierdzoną dysleksją. Tym dzieciom nie  wystarczą jedynie zajęcia szkolne. Wielu musi korzystać z terapii pedagogicznej, indywidualnych zajęć, korepetycji, szkolnych zajęć wyrównawczych.

W mojej prezentacji będę  mówiła właśnie o tej formie pomocy, o zajęciach, na których uczniowie mogą zyskać szansę na opanowanie umiejętności, bez których dalsza nauka jest niemożliwa lub znacznie utrudniona.

Zaprezentuję ćwiczenia, które wspomagać będą przyswajanie wiedzy przez ucznia dyslektycznego oraz wybrane metody i formy pracy, które pokażą jak skutecznie uczyć gramatyki, czytania ze zrozumieniem czy też pisania.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą zmierzyć się z niepowodzeniami szkolnymi swoich uczniów.

12:25 – 13:25

Przerwa lunchowa

13:25 – 14:10

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

SESJA PLENARNA: Skills for a changing world

We know that today’s learners are growing up in a different world to the one we grew up in. In this session we will consider how we can support children in developing the necessary skills for our inter-connected age. These include a range of key 21st century learning skills, including the ability to think critically, solve problems, think about the world around them and thus develop a deeper understanding of the world and their place in it.  We will explore positive strategies and demonstrate practical ideas to motivate your students through the use of real world texts to extend their learning beyond the walls of the classroom.

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:00

Dagmara Łata

Dagmara Łata

PASE

Podaj cegłę! O zarządzaniu i budowaniu relacji w grupie

Zanim pomalujemy dom i go urządzimy, musimy wybudować fundamenty i postawić ściany. Podobnie na lekcji – budowanie kreatywnej atmosfery i odpowiednie zarządzanie grupą musi zadziać się przed wiedzą merytoryczną. Podczas mojej sesji zastanowimy się, skąd biorą się problemy z zarządzaniem grupą, jak to wpływa na relacje i na efektywność nauki i jak nie tylko leczyć, ale i przeciwdziałać konfliktom międzyludzkim. Pokażę praktyczne sposoby na integrowanie uczniów, podpowiem, jak zdobyć zaufanie i szacunek w klasie, podam przykłady na zadbanie o (prawie) każdą potrzebę i typ osobowości.

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

Aleksandra Popiołek-Ogoń

Aleksandra Popiołek-Ogoń

DoDoTOK

Dwujęzyczność dla małych i DUŻYCH: dlaczego, gdzie i jak?

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać (może z wyjątkiem Arleny Witt :)), że edukacja językowa najmłodszych, już na etapie przedszkolnym, to cywilizacyjny priorytet w coraz bardziej globalizującym się i mobilnym świecie XXI wieku. W nowej podstawie wychowania przedszkolnego z 2017 r. postuluje się, że należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, przy czym przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego.

Brzmi to zdaniem wielu jak apel o edukację tytułowych „małych” w kierunku dwujęzyczności.  Pytanie jednak, jak „duzi” mają sobie z tym zadaniem poradzić…? A konkretnie: jak tę edukację najlepiej organizować, do jakich zasobów sięgnąć, jak wzmocnić efekty istniejących metod kształcenia, tak, aby rzeczywiście budować już u przedszkolaków odruchy dwujęzyczne?

Odpowiedzią jest na nowo pomyślana koncepcja edukacji dwujęzycznej, którą chcemy zaprezentować, w oparciu o wyniki 3 letniego programu pilotażowego w wybranych przedszkolach. Jej filarem jest innowacyjny program wsparcia językowego i metodycznego samych  nauczycieli wychowania przedszkolnego, w synergii z anglistą. W ten sposób poprzez odpowiednio zaktywizowanych „dużych” możemy osiągnąć coś niezwykłego z „małymi” – przez cały rok, cały miesiąc, co tydzień, codziennie, co godzinę!

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:55

Magdalena Gos

Magdalena Gos

lektor, metodyk, egzaminator

Lektor w niebezpieczeństwie, czyli partycypacja rodzica w edukacji językowej dziecka, a autorytet nauczyciela

W dzisiejszych czasach, gdzie obecność szerokiego spektrum internetowych narzędzi językowych, aplikacji i blogów z jednej strony oraz różnorodnych łatwo dostępnych materiałów do nauczania języka w domu takich jak gry memory, puzzle magnetyczne, gry planszowe i książki dla rodziców z drugiej, nauczanie języka stało się wyzwaniem dla nauczycieli. Nie wystarczy być “dobrym nauczycielem”, wymaga się od nas bycia super-kreatywnymi , innowacyjnymi i wszechwiedzącymi. To jednakże, nie byłoby takie trudne gdyby nie fakt, że samo-edukujący się rodzice wydają się zawsze wiedzieć więcej niż my nauczyciele. Rodzice spierający się o metody nauczania, materiał kursu lub nawet wybór podręcznika mogą działać naprawdę demotywująco, zwłaszcza dla młodych i jeszcze niedoświadczonych nauczycieli. Jakie są niebezpieczeństwa i korzyści spotkania zbyt ambitnych rodziców? Jak rozmawiać z rodzicami o problematycznych kwestiach nie generując konfliktów? Czy rodzice z wygórowanymi ambicjami mogą zaszkodzić swoim dzieciom? Czy możliwe jest rozwiązanie win-win? W moim wystąpieniu chciałabym odpowiedzieć na te nurtujące pytania i udzielić porad nauczycielom, jak utrzymać autorytet i cierpliwość w relacji z wszystko wiedzącymi rodzicami.

10:50 – 11:35

Ewa Szymkowiak

nauczyciel

Kreatywnie na lekcjach języków obcego z uczeniem grasz, gdy pudło niespodzianek przy sobie masz
Prosimy o przyniesienie nożyczek i kleju

W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane różnorodne inspirujące gry, rewelacyjne zabawy, ciekawe ćwiczenia, które wykorzystywane są podczas prowadzonych zajęć. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z częścią materiałów dydaktycznych przygotowanych osobiście przez trenera oraz skorzystania z możliwości przygotowania własnych materiałów dydaktycznych. Klej i nożyczki weź ze sobą byś warsztaty zaliczył wzorowo!

11:35 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:25

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

Cooperation and communication: hand in hand, together we can!

The development of effective communication and cooperative skills is essential for modern life. Cooperative learning encourages participation and allows every learner to make an active and positive contribution to the class. We will explore practical activities to ensure our students begin to communicate confidently through engaging tasks.

12:25 – 13:25

Przerwa lunchowa

13:25 – 14:10

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

SESJA PLENARNA: Skills for a changing world

We know that today’s learners are growing up in a different world to the one we grew up in. In this session we will consider how we can support children in developing the necessary skills for our inter-connected age. These include a range of key 21st century learning skills, including the ability to think critically, solve problems, think about the world around them and thus develop a deeper understanding of the world and their place in it.  We will explore positive strategies and demonstrate practical ideas to motivate your students through the use of real world texts to extend their learning beyond the walls of the classroom.

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:00

Małgorzata Zasuńska

Małgorzata Zasuńska

WCIES
Irena Grabarczyk

Irena Grabarczyk

WCIES

Fresh Spring YLRC Ideas for Young Learners

Zapraszamy na warsztat metodyczny dedykowany nauczycielom języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podczas spotkania przedstawimy pomysły na wprowadzanie elementów CLIL (Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe) podczas wiosennych lekcji języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Pokażemy jak można wykorzystać różnorodne zasoby dydaktyczne w nauczaniu treści przyrodniczych podczas zajęć języka angielskiego oraz jak z pomocą maszyny do wycinania form Accu Cut* stworzyć atrakcyjne pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi. Wraz z uczestnikami szkolenia wspólnie przetestujemy omawiane metody i zastanowimy się jak maksymalnie wykorzystać prezentowane materiały podczas lekcji.

Maszyna AccuCut dostępna w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego YLRC umożliwia wycięcie różnorakich kształtów w ekspresowym tempie! Wystarczy wybrać matrycę, przyłożyć kartkę papieru i gotowe! Wśród matryc m.in. wizerunki zwierząt, litery, cyfry, a także najpopularniejsze zabytki miast z całego świata. 

WCIES
WCIES

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

Basia Bednarczyk

Barbara Bednarczyk

Blogerka i nauczycielka

Drugie życie rolek, czyli co nieco o recyklingu na zajęciach języka obcego

Jestem wielką pasjonatką tworzenia własnych pomocy dydaktycznych. Tworzę je sama, ale też na zajęciach wspólnie z dziećmi. Rolki, nie tylko te po papierze toaletowym, są świetnym materiałem do wykorzystania, kiedy tematem są zwierzęta, jedzenie, dni tygodnia czy rodzina. Świetnie też się sprawdzą, kiedy chcemy zagrać w grę czy potrzebujemy instrumentu. Podczas mojego wystąpienia chciałabym pokazać jak zrobić coś trwałego, wspaniałego, edukacyjnego, a przy tym niedrogiego, właśnie z rolki. Może zrobimy też coś wspólnie? Zapraszam serdecznie!

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:55

Monika Rudnicka i Magdalena Adaś

Monika Rudnicka & Magdalena Adaś

Early Stage

Grammar FUNdaMENTALs czyli jak zrobić z lekcji z gramatyką dobrą zabawę

Chcesz, żeby Twoi uczniowie nie tylko zapamiętali trudne struktury gramatyczne, ale przede wszystkim zrozumieli wprowadzane zagadnienie i do tego się dobrze bawili?

Po naszej sesji będziesz wiedział/a:
• jak zainteresować uczniów wprowadzonym zagadnieniem;
• jak pomóc uczniom samodzielnie odkrywać zasady gramatyczne;
• jak wesprzeć uczniów w zapamiętywaniu nowych struktur;
• jakie aktywności mogą pomóc dzieciom w utrwaleniu nowych zagadnień.

10:50 – 11:35

Katarzyna Gala

Katarzyna Gala

nauczyciel, metodyk, egzaminator

Zabawy językowe w domowych pieleszach, czyli jak zmotywować rodzica do wspierania dziecka w nauce języka obcego

W swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić kilka sprawdzonych i praktycznych pomysłów na zaangażowanie rodzica/opiekuna prawnego w rozwój językowy dziecka w domowych pieleszach. Rodzicom często nauka kojarzy się z systemem pruskim – siedzenie w ławce, wkuwanie w domu, rozliczanie i tak wkoło Macieju. Zależy mi, aby zachęcić nauczycieli do sprzedania rodzicom kilku pomysłów na edukację wspierającą dziecko w środowisku domowym, która będzie frajdą dla obydwu stron, a dodatkowo pozwoli umocnić relację rodzic-dziecko.

11:35 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:25

Marta Fiećko-Zawadzka

Marta Fiećko-Zawadzka

metodyk, lektor, właścicielka szkoły

Autonomia ucznia a ciekawa praca domowa, czyli jak zaangażować ucznia do praktycznego ćwiczenia języka w domu

W dzisiejszych czasach duży nacisk kładziony jest na zadawanie dzieciom prac domowych. O ile sam koncept pracy domowej jako narzędzia sprawdzającego i ćwiczącego umiejętności językowe dzieci jest jak najbardziej słuszny, o tyle od jej formy może zależeć poziom motywacji ucznia.

Zadania z podręcznika nie pozwalają dzieciom na kreatywność oraz niezależność, są one ograniczone jedynie do paru przykładów. W takim razie, jeśli nie podręcznik…to co? Jak sprawdzić, czy gramatyka lub słownictwo zostały opanowane? Co to jest autonomia ucznia i jak może ona odciążyć nauczycieli?

W jaki sposób zachęcić dzieci do odrabiania prac domowych tak, by były zaangażowane, a jednocześnie czerpały z nich przyjemność i utrwalały wiedzę z lekcji? Na te i inne często zadawane pytania odpowiem w mojej prezentacji. Zapraszam!

12:25 – 13:25

Przerwa lunchowa

13:25 – 14:10

Joanne Ramsden

Joanne Ramsden

Macmillan

SESJA PLENARNA: Skills for a changing world

We know that today’s learners are growing up in a different world to the one we grew up in. In this session we will consider how we can support children in developing the necessary skills for our inter-connected age. These include a range of key 21st century learning skills, including the ability to think critically, solve problems, think about the world around them and thus develop a deeper understanding of the world and their place in it.  We will explore positive strategies and demonstrate practical ideas to motivate your students through the use of real world texts to extend their learning beyond the walls of the classroom.

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:00

Renata Berryman

Cambridge University Press

Nowinki edukacyjne kontra rzeczywistość w sali lekcyjnej

Na ringu, twarzą w twarz, po jednej stronie stoisz Ty, z plecakiem wypełnionym po brzegi nowinkami edukacyjnymi i teoriami o efektywnym nauczaniu. Po drugiej, też Ty, ale z Twoimi uczniami, z Twoją klasą. Pomiędzy Wami, również jesteś Ty, ale tym razem w roli, wydaje się, zdezorientowanego sędziego. Czy będzie bitwa? Kto wygra? Kto polegnie na macie? A może starcie zakończy się remisem?

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

Katarzyna Jarocka

Katarzyna Jarocka

lektor, socjolog

Dzieci i ryby kreatywności nie mają

Kreatywność jest wymieniana jako jedna z najważniejszych cech w dzisiejszym świecie, ale czy współczesna edukacja dba o jej rozwój? Czy rzeczywiście wszystkie dzieci są z natury kreatywne, a zwłaszcza czy odznaczają się tą cechą wchodząc w wiek szkolny? Czy można uczyć tej umiejętności w szkole i w domu, a jeżeli tak, to w jaki sposób podejść do tego zagadnienia mając sztywny program nauczania?
Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedź w trakcie tej sesji, która może zmienić Twój nauczycielski punkt widzenia.

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:55

dr Anna Kozioł

dr Anna Kozioł

CKE

Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego – diabeł tkwi nie tylko w szczególe

17 kwietnia 2019 ósmoklasiści po raz pierwszy przystąpią do Egzaminu Ósmoklasisty z wybranego języka obcego nowożytnego. Jak każda nowość, tak i egzamin budzi niepokój… W głowach nauczycieli kłębią się myśli walczące z wątpliwościami… czy zrobiłem wszystko, jak moi uczniowie sobie poradzą, co jeszcze mogę zrobić…

Zauważyć należy, że zmieniająca się rzeczywistość wymusza sprawną komunikację w języku angielskim w sytuacjach zarówno formalnych jak i nieformalnych. W konsekwencji, w procesie nauczania wzrasta nacisk na efektywną komunikację. Wiąże się to z nabyciem kompetencji komunikacyjnej, umiejętności porozumiewania się, a ta z kolei wymaga opanowania wachlarza struktur gramatycznych jak i środków leksykalnych, które w różnych konstelacjach służą do przekazywania różnego rodzaju komunikatów.

Komorowska (1987) w swojej klasyfikacji rozróżnia dwie kompetencje: kompetencję językową i kompetencję komunikacyjną. Na tę pierwszą składają się umiejętności stricte językowe, takie jak znajomość zasad i reguł gramatycznych, a druga obejmuje praktyczne zastosowanie opanowanych form, zasad i reguł w różnych kontekstach językowych i sytuacyjnych. W takim ujęciu, skuteczne przekazanie komunikatu jest sumą obydwu kompetencji. Na to również zwraca się uwagę w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego w odniesieniu do języków obcych (CKE, 2017) „Skutecznego porozumiewania się w języku obcym nie należy traktować jako „przekazywania komunikatu w jakiejkolwiek formie”, tożsamego z przyzwoleniem na brak dbałości o styl, precyzję i poprawność przekazu” (s. 30). Na Egzaminie Ósmoklasisty uczeń spotyka się z zadaniami testującymi opanowanie obydwu wspomnianych kompetencji. Klucz do sukcesu tkwi w połączeniu wąskich zagadnień „w całość”, by poznane struktury służyły uczniom do swobodnej komunikacji w różnych kontekstach (na oczekiwanym na danym etapie edukacyjnym poziomie). Równie istotna jest umiejętność rozpoznania „w całości”, wąskich zagadnień. A opanowanie obydwu wspomnianych umiejętności połączone z opanowaniem strategii egzaminacyjnych stanowi solidny fundament dla ósmoklasisty.

Na przykładzie pokazowego arkusza Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego autorka omówi strukturę egzaminu, typy zadań, wymagania, i zasady oceniania poszczególnych zadań, ze szczególną uwagą poświęconą zadaniom otwartym krótkiej i długiej wypowiedzi.

CKE (2017). Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język obcy nowożytny. Pobrano styczeń 5, 2018 z https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_2017_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf
Komorowska, H. (1987). Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. Warszawa: WSiP.

16:55 – 17:10

Zakończenie konferencji

STOLIKI EKSPERCKIE:

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji.